Ντάσκα - Καρβούνι

Πρόκειται για ψάρι πελαγόδρομο, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των τονοειδών με μεγέθη που φτάνουν τα 20 κιλά σε βάρος και τα 100 εκατοστά σε μήκος. Τα πιο συνηθισμένα όμως που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε από την ακτή, είναι ψάρια από το μισό κιλό έως τα πέντε - έξι και πιο σπάνια ψάρια που αγγίζουν ακόμα και τα δέκα(!) κιλά. Η επιστημονική του ονομασία είναι Euthynnus Alletteratus ενώ πολλές και διαφορετικές ονομασίες δίνονται σε αυτό το ψάρι κατά τόπους όπως καρβούνι, παλαμίδα, ντάσκα, ορτσίνι, τονάκι και κοπάνι με τα επικρατέστερα να είναι τα ντάσκα και καρβούνι.


Back To Top