Η ιστορία της Κατάργησης των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας Ατομικής & Σκάφους.

Του Νίκου Ρακιτζή

  • Αρθρογράφος: Natex Media
  • Αριθμός προβολών: 1842
  • 0 Σχόλια
Η ιστορία της Κατάργησης των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας Ατομικής & Σκάφους.

Σε συνάντηση που είχε ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ) στις αρχές του 2014 με την τότε πολιτική ηγεσία και μεταξύ των άλλων θεμάτων που αναπτύσσονταν σε σχετικό υπόμνημά του τέθηκε για μια ακόμη φορά και το θέμα κατάργησης των αστυνομικής φύσεως ερασιτεχνικών αδειών αλιείας σκάφους και ατομικής καθόσον:

  • το χρηματικό ποσό που εισέπραττε το Ν.Α.Τ. από τη διάθεση των εντύπων των αδειών, που εκτυπώνονταν με δαπάνη του, με βάση μελέτη που είχε συνταχθεί ήταν αναντίστοιχο σε σχέση με τα οφέλη που προκύπτουν από την κατάργησή τους εστιαζόμενα κυρίως:
  • στην απώλεια εργατοωρών του λιμενικού προσωπικού, που θα μπορούσε να διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών, αλλά  και του προσωπικού του ΝΑΤ.
  • στην ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας.
  • στη διευκόλυνση των πολιτών, οι οποίοι εκτός από τη διαδικασία της έκδοσης ήταν υποχρεωμένοι ανά διετία να ανανεώνουν τις άδειές του.

Οι ερασιτεχνικές άδειες αλιείας ατομικές και σκαφών προβλέπονταν στους Κανονισμούς Λιμένων των Λιμενικών Αρχών της χώρας ακόμη και πριν από τον πόλεμο του 1940.

Στον πρώτο μεταπολεμικό Κανονισμό του έτους 1952 που εκδόθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά οι ερασιτεχνικές άδειες αλιείας ατομικές και σκαφών ρυθμίζονταν στο άρθρο 95.

Άρθρον 95

1. Oι εν τη περιοχή του Λιμένος κατ’ επάγγελμα ή ερασιτεχνικώς αλιεύοντες (αλιείς, αλιεργάται κτλ.) υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι δι’ ατομικής αδείας εκδιδομένης αιτήσει του ενδιαφερομένου παρά του Λιμεναρχείου επί τη βάσει δικαιολογητικών καθοριζομένων υπό τούτου. Tης τοιαύτης υποχρεώσεως εξαιρούνται οι από ξηράς δια καλαμιδίου ή πετονιάς αλιεύοντες.

2. Πάντα τα σκάφη, τα χρησιμοποιούμενα δι’ αλιείαν εν τη περιοχή του λιμένος δέον να είναι εφοδιασμένα δια της κατά το άρθρον 30 αδείας κυκλοφορίας, εφ’ όσον ταύτα δεν υποχρεούνται κατά τας κειμένας διατάξεις να έχωσι ναυτολόγιον.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 «Καταργείται η ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας, καθώς και η υποχρέωση εφοδιασμού του σκάφους ή των επιβαινόντων σε αυτό με την αντίστοιχη ερασιτεχνική άδεια για τη διενέργεια θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιείας, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και περιορισμών της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ως προς την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και των εποχικών και χρονικών περιορισμών και απαγορεύσεων».

ΚατηγορίαΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Print
Back To Top